Certyfikowana oś elektromechaniczna ATEX zawiera:

  1. Silnik serwo serii MBX wraz z okablowaniem
  2. Sterownik serwo serii Hi-Drive
  3. Śrubowy napęd liniowy serii ETH

Kompleksowe rozwiązanie serwo pozwala na uproszczenie realizacji aplikacji bazujących na precyzyjnym pozycjonowaniu w strefach ATEX przez możliwość bezpośredniej instalacji oferowanych produktów w obszarach zagrożonych wybuchem bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Prezentowany zestaw serwo ATEX jest dostępny na specjalne zamówienie więcej…