Szkolimy przedstawicieli przemysłu z zakresu doboru, obsługi oraz konserwacji oferowanych przez nas wyrobów z zakresu pneumatyki, elektromechaniki, armatury przemysłowej oraz techniki próżniowej. Program szkoleniowy skierowany jest do projektantów  i pracowników działu utrzymania ruchu. Szkolenia zorientowane są na praktyczne aspekty zagadnień i zawierają wiele przydatnych w codziennej eksploatacji zaleceń. Ukończenie szkolenia może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji instalacji sprężonego powietrza oraz urządzeń pneumatycznych.
 

Dedykowane szkolenia z pneumatyki i armatury przemysłowej

Obniżenie kosztów energii w instalacjach sprężonego powietrza

 • Od czego zależy rzeczywisty koszt sprężonego powietrza?
 • Koszty nieszczelności
 • Miejsca powstawania nieszczelności
 • Szacowanie poziomu nieszczelności na liniach zasilających
 • Szacowanie poziomu nieszczelności na maszynach
 • Sposoby wykrywania nieszczelności
 • Koszty utrzymania wyższego ciśnienia w sieci zasilającej
 • Koszty uzdatniania powietrza
 • Koszty przesyłu a konfiguracja sieci przesyłowej
 • Monitorowanie zużycia sprężonego powietrza
 • Straty powietrza w procesach technologicznych
 • Zmniejszenie zużycia powietrza przez elementy wykonawcze maszyn

Przygotowanie i rozprowadzanie sprężonego powietrza

 • Rodzaje zanieczyszczeń i źródła ich pochodzenia
 • Klasy jakości uzdatnienia sprężonego powietrza
 • Filtracja cząstek stałych
 • Odolejanie
 • Osuszanie powietrza
 • Konfiguracja sieci sprężonego powietrza
 • Regulacja ciśnienia w obwodach pneumatycznych
 • Naolejanie sprężonego powietrza
 • Układy kontrolne i zabezpieczające w stacjach przygotowania powietrza

Siłowniki pneumatyczne i układy sterowania

 • Budowa i zasada pracy siłowników tłoczyskowych
 • Budowa i zasada pracy siłowników beztłoczyskowych
 • Zawory rozdzielające
 • Zawory dławiąco-zwrotne
 • Zawory szybkiego spustu
 • Praca siłownika w układzie poziomym i pionowym z dodatkową masą
 • Regulatory i reduktory ciśnienia z zaworami zwrotnymi
 • Oszczędzanie energii przy jałowych suwach siłowników
 • Zawory specjalne: dwuręcznego sterowania, oscylacyjne, z wbudowaną czasówką

Pneumatyczne
układy sterujące

 • Wyłączniki krańcowe
 • Czasówki pneumatyczne
 • Impulsatory i generatory pneumatyczne
 • Wyłączniki pneumatyczne
 • Pneumatyczne czujniki zatrzymania siłownika
 • Czujniki obecności i wzmacniacze pneumatyczne
 • Czujniki dotykowe i detektory nieszczelności
 • Zawory logiczne
 • Realizacja funkcji logicznych przez zawory rozdzielające
 • Pamięci pneumatyczne
 • Wybrane układy funkcyjne – zajęcia praktyczne
 • Histogramy
 • Sekwencyjne sterowanie pracą układów pneumatycznych

Dobór komponentów pneumatycznych - praca z katalogami

(Szkolenie bezpłatne)

 • Dobór siłowników i ich wyposażenia
 • Dobór zaworów rozdzielających
 • Dobór zaworów dławiąco-zwrotnych
 • Dobór stacji przygotowania powietrza
 • Dobór złączy i przewodów
 • Jak korzystać z zasobów sieciowych
 • Kontakt z konsultantami technicznymi