I. Przedmiot polityki bezpieczeństwa

Niniejsza polityka bezpieczeństwa obejmuje informacje dotyczące danych osobowych użytkowników, które są gromadzone
podczas korzystania online z witryny internetowej oraz Platformy Sprzedaży B2B dostępnych na www.arapneumatik.pl,
a także o sposobie przetwarzania tych danych. Dane obejmują wszystkie otrzymane informacje, odnoszące się do osoby
użytkującej witrynę www.arapneumatik.pl, tj. dane firmy w której pracuje oraz dane osobowe pracownika, zwanego dalej
użytkownikiem, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, adres email, nr telefonu oraz jego zachowanie.
 

II. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki bezpieczeństwa serwisu www.arapneumatik.pl jest ARA
Pneumatik L.T.M. Kościelniak Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu 53-012 przy ul. Wyścigowej 38, zgodnie z postanowieniami:

-  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
 

III. Gromadzenie danych i ich wykorzystanie

III a. Dane o charakterze nieosobowym:
ARA Pneumatik zbiera dane podczas wizyty użytkownika w serwisie www.arapneumatik.pl, które mają charakter
nieosobowy oraz służą do celów wyłącznie statystycznych, a także umożliwiają doskonalenie oferty handlowej
prezentowanej online.

Są to dane nieosobowe m.in. takie jak:
  - lokalizacja (kraj, miasto),
  - czas sesji,
  - nazwy odwiedzanych podstron serwisu,
  - wyszukiwane słowa kluczowe,
  - typy urządzeń z których korzystano,
a także powiązania pomiędzy powyższymi danymi.

III b. Dane firmowe i dane osobowe:
ARA Pneumatik przetwarza dane przekazane wyłącznie dobrowolnie przez użytkowników
w formularzu rejestracji do serwisu www.arapneumatik.pl, a które obejmują:
  - dane firmy: nazwa firmy, dane teleadresowe firmy, NIP,
  - dane osobowe pracownika firmy, zwanego dalej użytkownikiem:
    imię i nazwisko, adres email, nr telefonu.
 

IV. Wykorzystanie formularzy dostępnych na www.arapneumatik.pl

Rejestracja w serwisie www.arapneumatik.pl odbywa się poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracji
przez użytkownika i wysłanie wypełnionego formularza online. Otrzymane przez ARA Pneumatik dane przechowywane
są w systemie KT Plus, z bazą danych na serwerze ARA Pneumatik. Dane osobowe otrzymane mailowo z wypełnionego
formularza zamówienia katalogu są jednorazowo wykorzystane do nadania wysyłki, a następnie są usuwane.
 

V. Przetwarzanie danych przez ARA Pneumatik

Dane użytkownika przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizowania wymagań klienta
i obowiązującego nas prawa. ARA Pneumatik nie przekazuje danych użytkowników innym osobom i podmiotom
zewnętrznym. Wyjątek stanowią przypadki dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa bądź użytkowania
serwisu www.arapneumatik.pl niezgodnie z obowiązującym prawem.
 

VI. Wykorzystanie Cookies i Google Analytics na www.arapneumatik.pl

Nasz serwis www.arapneumatik.pl korzysta z usług analizy i statystyk Google Analytics firmy Google Inc.
Google Analytics wykorzystuje pliki Cookie, umożliwiające analizę trendów dotyczących korzystania z naszej
strony www.  Zgodnie z naszym zapotrzebowaniem Google używa danych z plików Cookies do generowania
raportów nt. aktywności w serwisie www.arapneumatk.pl . Adres IP wysyłany z przeglądarki użytkownika,
związany z realizacją usługi Google Analytics, nie jest wykorzystywany i łączony przez Google Inc oraz ARA
Pneumatik z innymi danymi.

ARA Pneumatik korzysta z danych otrzymanych przez Google Analytics i plików Cookies w celu:
  - analizy użytkowania podstron www.arapneumatik.pl,
  - dostosowania zawartości serwisu www.arapneumatik.pl do zainteresowań
    i preferencji użytkowników,
  - utrzymania sesji użytkownika B2B po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik
    nie musi logować się na każdej kolejnej odwiedzanej podstronie w ramach jednej sesji,
  - wspierania działań bezpieczeństwa.

Wykorzystanie usługi Google Analytics jest zgodne z obowiązującymi warunkami Google Inc:
  - www.google.com/analytics/terms
  - www.google.com/intl/pl/policies/privacy
  - www.policies.google.com/technologies

 

VII. Prawa użytkownika do informacji, edycji danych i odmowy

Użytkownik serwisu www.arapneumatik.pl może w każdym czasie zażądać przekazania informacji dotyczących:
  - jego danych przechowywanych przez ARA Pneumatik,
  - celu przechowywania,
  - źródła pochodzenia danych,
  - odbiorców jego danych.

Użytkownik może samodzielnie edytować swoje dane po zalogowaniu w serwisie www.arapneumatik.pl, a także
wycofać zgodę na używanie i przetwarzanie jego danych osobowych. Zapytania lub żądania dotyczące danych
osobowych należy kierować przez pocztę elektroniczną na adres: politykabezpieczenstwa@arapneumatik.pl.

Dane zarejestrowanych użytkowników www są aktualizowane raz w roku, 12 miesięcy od czasu ostatniej
aktualizacji. Jeśli użytkownik nie pracuje już w danej firmie, wówczas dane osobowe (nazwisko, email) są
usuwane z bazy danych.
 

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane użytkowników zarejestrowanych przez www.arapneumatik.pl przechowywane są w systemie KT Plus,
z bazą danych na serwerze ARA Pneumatik. Wszelkie działania inicjowane przez użytkownika po zalogowaniu się
w serwisie sprzedaży dostępnym w ramach www, realizowane są przez szyfrowany protokół bezpieczeństwa SSL.

Dane wprowadzane w formularzu są bezpieczne i używane przez ARA Pneumatik tylko i wyłącznie w ramach
realizacji potrzeb i wymagań użytkownika.