Dział konstrukcyjno-badawczy dywizji Parker Motion zakończył prace nad napędem liniowym serii ETH przeznaczonym do pracy w strefach zagrożonych wybuchem - ATEX (grupa II, kategoria 2), co umożliwia nam oferowanie kompletnych rozwiązań dla stref ATEX.

Napędy serii ETH są dostępne w wersji ATEX:
ETH032 / ETH050: II 2G c IIC T4
ETH080 / ETH100: II 2G c IIB T4

Napędy także wchodzą w skład certyfikowanej osi elektromechanicznej ATEX, zwierającej:

  1. Silnik serwo serii MBX wraz z okablowaniem
  2. Sterownik serwo serii Hi-Drive
  3. Śrubowy napęd liniowy serii ETH

Kompleksowe rozwiązanie serwo pozwala na uproszczenie realizacji aplikacji bazujących na precyzyjnym pozycjonowaniu w strefach ATEX przez możliwość bezpośredniej instalacji oferowanych produktów w obszarach zagrożonych wybuchem bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.