W przemyśle Automotive stosowane są szybkie i gwarantujące niezawodność rozwiązania aplikacyjne, stąd w ramach corocznego trzytygodniowego postoju w zakładzie produkcyjnym Magneti Marelli przeprowadziliśmy kompleksową przebudowę linii produkcyjnych elementów układu wydechowego.

W trakcie prac zawodne i głośne napędy hydrauliczne zastąpione zostały precyzyjnymi i cichymi napędami elektromechanicznymi, co polepszyło powtarzalność i zmniejszyło czas przezbrojenia przebudowanych linii. Ponadto zaprojektowany i uruchomiony został nowy manipulator podający blachy oraz generalnie przebudowano układ sterowania i zaimplementowano nowe oprogramowanie PLC i HMI.

Problem Klienta: Podczas analizy aplikacji klient wskazywał na wiele problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem linii, które przyczyniały się do zwiększonej awaryjności oraz niskiej higieny pracy. Nieszczelności układu hydraulicznego oraz niska precyzja działania powodowały częste, wymagające regulacji układów, przestoje, natomiast duża liczba centr hydraulicznych była przyczyną uciążliwego i permanentnego hałasu. Ponadto klient wskazał również na nieprawidłowe działania modułu podającego blachy oraz zawodność archaicznego układu sterowania.

Rozwiązanie: Do rozwiązania problemów związanych z układem hydraulicznym zastosowane zostały serwomechanizmy, które wyeliminowały konieczność stosowania większości centr hydraulicznych oraz zapewniły ekonomiczną i precyzyjną pracę układów pozycjonujących. Ponadto linie wymagały gruntownej przebudowy układu sterowania, w szczególności kompletną wymianę szaf sterowniczych, utworzenia nowego oprogramowania PLC, intuicyjnego sterowania HMI na panelu operatorskim, wymianę oczujnikowania oraz oznakowania i sporządzenia kompletnej dokumentacji elektrycznej. Ponadto inżynierowie ARA Pneumatik zaprojektowali, uruchomili oraz zintegrowali w tworzony układ sterowania PROFIBUS, zautomatyzowany manipulator podający blachy z czterech zasobników z jednoczesną kontrolą obecności przenoszonych detali. 

Wzrost niezawodności oraz precyzji wykonania spowodował znaczące polepszenie efektywności linii, natomiast obniżenie hałasu i przebudowa układu sterowania z zachowaniem aktualnych norm bezpieczeństwa wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zintegrowane komponenty elektromechaniki i pneumatyki Parker:

  •   modułowe sterowniki serwo serii C3M: 3xC3M050, 2xC3M100 + 2xPSU
  •   sterowniki serwo wysokiej mocy: 2xC3H050
  •   silniki serwo serii 5xSMH oraz 2xMH (MH205)
  •   przekładnie planetarne serii PLN oraz PS
  •   napęd liniowy Parker-Origa serii HMRB15 o skoku 2,5m
  •   siłowniki pneumatyczne serii P1D
  •   przygotowanie powietrza serii Global
  •   złącza i przewody pneumatyczne Legris