Układ sterowania prasą pneumatyczną, wyposażoną w stół wysuwny sterowany pneumatycznie oraz licznik skoków. Dwuręczne sterowanie siłownikiem prasy spełnia wymogi bezpieczeństwa wg EN292-1 zgodne z dyrektywą 89/392/CEE typ zabezpieczenia IIIA, dodatkowe zabezpieczenie wyłącznikiem krańcowym przed uruchomieniem siłownika prasy w wysuniętej pozycji stołu.

Sterowanie stołem wysuwnym realizuje następujące założenia:
1. Stół wysunięty. Pracownik uzbraja detal w narzędziu.
2. Wsunięcie stołu - zabezpieczenie uniemożliwiające ruch prasy
    przy wysuniętym stole.
3. Zaciśnięcie detalu i wysunięcie stołu.

 

Realizujemy dowolny układ sterowania prasą pneumatyczną.
 

Zintegrowane komponenty i urządzenia: