Stacja eżektorowa Lemax wyposażona jest w system oszczędzania sprężonego powietrza ASC. Dzięki niemu możliwe jest istotne zmniejszenie zużycia energii w przypadku chwytania przedmiotów szczelnych powierzchniowo i wskrośnie.
 
Cykl pracy systemu oszczędzania sprężonego powietrza: (3 fazy cyklu pracy systemu ASC) 
 
inteligentna-stacja-ezektorowa-lemax-foto4.jpg

Faza 1 – Chwycenie przedmiotu

Regulator ciśnienia (1) zasila elektrozawór (2) sprężonym powietrzem zredukowanym do 3,5 bar. Sygnał elektryczny v uruchamia elektrozawór (2), który zasila dyszę eżektora (3). Wytworzone przez eżektor podciśnienie chwyta przedmiot za pomocą ssawki. Po osiągnięciu 65% próżni wyłącznik podciśnieniowy (6) wystawia sygnał ƴ „przedmiot uchwycony” i układ przechodzi do 2 fazy cyklu pracy.

Faza 2 – Zachowanie się układu podczas utrzymywania przedmiotu

W tej fazie przedmiot utrzymywany jest w celu jego transportowania, obróbki itp. Zasilana w dalszym ciągu dysza eżektora zwiększa wartość podciśnienia na wyjściu aż do momentu osiągnięcia 75% próżni. W tym momencie wyłączane jest sterowanie elektrozaworem (2), a tym samym odłączane zostaje zasilanie eżektora w sprężone powietrze. Zużycie energii sprężonego powietrza spada do zera. Przedmiot nadal utrzymywany jest dzięki wytworzonemu uprzednio podciśnieniu V w ssawce, gdyż zawór zwrotny (5) uniemożliwia przedostaniu się powietrza atmosferycznego do ssawki. Występujące w każdym przypadku mikronieszczelności powodują jednak, że w obwodzie podciśnieniowym powoli narasta ciśnienie. Po osiągnięciu wartości podciśnienia równej 65% próżni, następuje automatyczne, ponowne załączenie elektrozaworu (2) na krótki moment w celu ponownego odpompowania powietrza. Po osiągnięciu 75% próżni układ ponownie odłącza zasilanie eżektora.

Faza 3 - Zwolnienie przedmiotu

Ostatnią fazą cyklu pracy stacji eżektorowej jest zwolnienie przedmiotu. Następuje to poprzez podanie sygnału elektrycznego b na elektrozawór (8), który podaje sprężone powietrze w strefę podciśnieniową, zwalniając tym samym mocowany przedmiot. Te same sprężone powietrze przełącza zawór pneumatyczny (10), uniemożliwiając przepływ sprężonego powietrza do eżektora (3), skracając tym samym do minimum czas zwalniania chwyconego przedmiotu. Zbyt intensywny strumień sprężonego powietrza mógłby uszkodzić zwalniany przedmiot, stąd możliwe jest ograniczenie przepływu za pomocą zaworu dławiącego (9).
 
Zalety stacji eżektorowej LEMAX:
  • Kompaktowa budowa z możliwością tworzenia wysp eżektorowych i mocowania na szynach DIN 35 mm
  • Wbudowany reduktor ciśnienia gwarantujący stały pobór energii sprężonego powietrza nawet przy dużych wahaniach ciśnienia zasilającego
  • Funkcja oszczędzania energii może być włączana i wyłączana w zależności od wymagań aplikacji, a wewnętrzny system nadzorowania jej pracy zapobiega przed nadmiernym zużyciem zaworów sterujących
  • Dodatkowy zawór odcinający przepływ powietrza do dyszy eżektora podczas odrzutu oraz zawór dławiący regulujący strumień powietrza odrzutu umożliwia szybkie i bezpieczne zwolnienie chwytanego przedmiotu
  • Możliwość wywołania funkcji automatycznego odrzutu po zaniku sygnału wyzwalającego pracę eżektora umożliwia zastosowanie tego eżektora również w starszych aplikacjach, które były sterowane tylko jednym sygnałem elektrycznym
  • Możliwość odczytania aktualnej wartości podciśnienia w obwodzie wyjściowym eżektora za pomocą sygnału analogowego
  • Wiele dodatkowych funkcji obsługiwanych za pomocą przycisków i komunikatów wyświetlanych na 4 pozycyjnym wyświetlaczu w jednym z pięciu języków europejskich