Od 2022 roku Wielka Brytania wprowadziła konieczność oznakowania produktów symbolem UKCA (United Kingdom Conformity Assessment), rezygnując z ogólnoeuropejskiego znaku bezpieczeństwa CE. 2022 jest rokiem przejściowym, a termin wymagalności tego oznakowania dla maszyn i urządzeń elektrycznych w Wielkiej Brytanii to 1 stycznia 2023r.


Napędy obrotowe AT, które oferujemy jako przedstawiciel firmy Air Torque w Polsce, posiadają już oznaczenie UKCA, a tym samym siłowniki Air Torque są dostosowane do wprowadzania i eksploatacji na rynku brytyjskim.