W ramach wieloletniej współpracy naszej firmy z wiodącymi producentami maszyn dla przemysłu sukcesywnie realizujemy projekty oparte na układach pneumatycznych i elektromechanicznych. Poniżej przykład zrealizowanej aplikacji, zintegrowanej z komponentami elektromechaniki i pneumatyki Parker:

Aplikacja umieszczająca wypraski w gniazdach taśmociągu łańcuchowego maszyny gradującej detale

Wymagania Klienta: Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia do trzytorowego, niezależnego przenoszenia wyprasek w celu umieszczenia ich w gniazdach łańcucha transportowego maszyny gradującej. Zapewnienie przynajmniej 90% wypełnienia kasetek przy prędkości łańcucha wymuszającej jednosekundowy cyklu pracy. Niewielka szerokość jednego toru: 70mm. Umieszczanie detali w trakcie ruchu łańcucha transportowego przy zachowaniu dużej precyzji. Spełnienie wymogów BHP.
 

Rozwiązanie: Zaprojektowano i wykonano elementy mocujące oraz prowadzące osie napędów elektrycznych. Utrzymanie odpowiedniego zorientowania zostało zapewnione poprzez użycie prowadnic serii GDL. Ponadto wykorzystane zostały trzy niezależnie działające zestawy serwomechanizmów złożone z magnetycznego napędu elektrycznego serii Power Rod oraz sterownika programowalnego serii Compax3.

Zastosowanie napędów elektrycznych Power Rod zagwarantowało dynamiczną pracę maszyny przy zachowaniu dużej żywotności oraz pracy w torze o niewielkiej szerokości, natomiast programowalne sterowniki Compax3, przy użyciu zaimplementowanych w środowisku programistycznym CoDeSys bloków funkcyjnych, pozwoliły na wysterowanie osi w celu precyzyjnego włożenia wypraski do kasetki łańcucha. Dodatkowo zagwarantowano szybką wymianę informacji za pomocą protokołu HEDA w celu przekazywanie wartości prędkości oraz przesunięcia łańcucha transportowego pochodzącej z enkodera umieszonego na wale transportera i podłączonego do Mastera interfejsu HEDA.

Zachowano także zasadnicze wymogi bezkolizyjności dotyczące mijania nieogradowanych wyprasek podczas przenoszenia oraz w trakcie umieszczania ich w gniazdach łańcucha. W tym celu zastosowano przesunięcie liniowe osi środkowej w górę oraz wydłużenie jej o długość jednego gniazda. Aplikacja posiada również możliwość ręcznego sterowania oraz spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa BHP.


Zintegrowane komponenty elektromechaniki i pneumatyki Parker: