W ramach wieloletniej współpracy naszej firmy z wiodącymi producentami maszyn dla przemysłu sukcesywnie realizujemy projekty oparte na układach pneumatycznych i elektromechanicznych. Poniżej przykład zrealizowanej aplikacji, zintegrowanej z komponentami elektromechaniki i pneumatyki Parker:

Aplikacja umieszczająca wypraski w gniazdach taśmociągu łańcuchowego maszyny gradującej detale

Wymagania Klienta: Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia do trzytorowego, niezależnego przenoszenia wyprasek w celu umieszczenia ich w gniazdach łańcucha transportowego maszyny gradującej. Zapewnienie przynajmniej 90% wypełnienia kasetek przy prędkości łańcucha wymuszającej jednosekundowy cyklu pracy. Niewielka szerokość jednego toru: 70mm. Umieszczanie detali w trakcie ruchu łańcucha transportowego przy zachowaniu dużej precyzji. Spełnienie wymogów BHP.
 

Rozwiązanie: Zaprojektowano i wykonano elementy mocujące oraz prowadzące osie napędów elektrycznych. Utrzymanie odpowiedniego zorientowania zostało zapewnione poprzez użycie prowadnic serii GDL. Ponadto wykorzystane zostały trzy niezależnie działające zestawy serwomechanizmów złożone z magnetycznego napędu elektrycznego serii Power Rod oraz sterownika programowalnego serii Compax3.

Zobacz naszą aplikację na YouTube

Zastosowanie napędów elektrycznych Power Rod zagwarantowało dynamiczną pracę maszyny przy zachowaniu dużej żywotności oraz pracy w torze o niewielkiej szerokości, natomiast programowalne sterowniki Compax3, przy użyciu zaimplementowanych w środowisku programistycznym CoDeSys bloków funkcyjnych, pozwoliły na wysterowanie osi w celu precyzyjnego włożenia wypraski do kasetki łańcucha. Dodatkowo zagwarantowano szybką wymianę informacji za pomocą protokołu HEDA w celu przekazywanie wartości prędkości oraz przesunięcia łańcucha transportowego pochodzącej z enkodera umieszonego na wale transportera i podłączonego do Mastera interfejsu HEDA.

Zachowano także zasadnicze wymogi bezkolizyjności dotyczące mijania nieogradowanych wyprasek podczas przenoszenia oraz w trakcie umieszczania ich w gniazdach łańcucha. W tym celu zastosowano przesunięcie liniowe osi środkowej w górę oraz wydłużenie jej o długość jednego gniazda. Aplikacja posiada również możliwość ręcznego sterowania oraz spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa BHP.


Zintegrowane komponenty elektromechaniki i pneumatyki Parker: