Napędy liniowe elektryczne dedykowane są zarówno dla prostych, jak i wymagających aplikacji, o dużym zakresie dostępnych skoków roboczych (do 50 000 mm) i  wysokimi siłami pociągowymi (do 5 5 N), przy zachowaniu znakomitej powtarzalności. Siłowniki elektryczne dostępne są w wariantach: napędy liniowe elektryczne paskowe z karetką, z wysuwaną śrubą kulową oraz trapezową oraz śrubowe napędy liniowe z karetką.