Eżektory te posiadają wiele dysz przechwytujących, bądź też jedną dyszę przechwy­tującą, ze specjalnym układem zaworów zwrotnych, separujących komory o różnym podciśnieniu roboczym. Stosuje się je głównie w aplikacjach wymagających bardzo dużych wydajności ssania oraz w układach, w których istotne jest skrócenie czasu osiągania początkowej wartości podciśnienia w układzie chwytnym.

Eżektor wielokomorowy -- SEM

Kod produktu: SEM

Producent: Schmalz

Eżektor wielokomorowy -- PVP

Kod produktu: PVP

Producent: Brak danych