Zawory rozdzielające Parker i Parker Origa dla przemysłu. Zawory rozdzielające sterowane mechanicznie, pneumatycznie, elektromagnetycznie, sterowane pilotami piezoelektrycznymi. Zawory pneumatyczne. Zawory procesowe, zawory logiczne, zawory do montażu tablicowego, elektrozawory mosiężne. Dostępne także wersje specjalne ATEX dedykowane dla stref zagrożonych wybuchem.