Zawór st. pneumatyczne 2 x NC -- 2 x 3/2 -- S10

Ciśnienie zaw. sterowanych sygnałem ciągłym 3 ÷ 8bar 
Ciśnienie zaw.
z zewn. ciśnieniem pilotującym -0,9 ÷ 8bar
Temperatura otoczenia: -5 ÷ +50°C  | medium: 0 ÷ +55°C
Przyłącze: G1/8, G1/4, wtyk: 6, 8 [mm]

Kod produktu: S10

Producent: Parker | Hoerbiger Origa

Zawór st. pneumatyczne 2 x NO -- 2 x 3/2 -- S10

Ciśnienie zaw. sterowanych sygnałem ciągłym 3 ÷ 8bar 
Ciśnienie zaw.
z zewn. ciśnieniem pilotującym -0,9 ÷ 8bar
Temperatura otoczenia: -5 ÷ +50°C  | medium: 0 ÷ +55°C
Przyłącze: G1/8, G1/4, wtyk: 6, 8 [mm]

Kod produktu: S10

Producent: Parker | Hoerbiger Origa

Zawór st. pneumatyczne 1 x NC, 1 x NO -- 2 x 3/2 -- S10

Ciśnienie zaw. sterowanych sygnałem ciągłym 3 ÷ 8bar 
Ciśnienie zaw.
z zewn. ciśnieniem pilotującym -0,9 ÷ 8bar
Temperatura otoczenia: -5 ÷ +50°C  | medium: 0 ÷ +55°C
Przyłącze: G1/8, G1/4, wtyk: 6, 8 [mm]

Kod produktu: S10

Producent: Parker | Hoerbiger Origa