Analogicznie do manometrów stosowanych w sieciach sprężonego powietrza, podstawowym zadaniem wakuometrów jest wskazanie wartości podciśnienia w obwodach próżniowych. Dostępne są wakuometry z przyłączami radialnymi lub tylnymi, do montażu na rurociągach sztywnych lub do montażu tablicowego, suche lub glicerynowe, w różnej klasie dokładności, pełno-  lub niepełnozakresowe, z różnych materiałów, o różnych średnicach, bądź zgodne z indywidualnymi wymaganiami (np. z własnym logo).