Dzięki wykorzystaniu w tych zaworach sprężonego powierza jako czynnika roboczego, wymagana moc sygnału elektrycznego wyzwalającego przełączenie zaworu próżniowego jest niewielka i sięga kilku watów – zarówno w przypadku zaworów o małym, jak i o bardzo dużym przepływie. Zawory te najczęściej wymagają dodatkowego zasilania w sprężone powietrze. Wymogu tego nie posiadają zawory próżniowe wspomagane podciśnieniem. W tym przypadku do poprawnej pracy zaworu wymagane jest stałe doprowadzenie do głównego kanału zaworu podciśnienia o wartości min. -250 mbar. Oferujemy elektrozawory: dwudrogowe, trójdrogowe, monostabilne, bistabilne.