Przewód fluoropolimerowy -- FEP teflon

Medium: płyny przemysłowe spożywcze, chemiczne, laboratoryjne, UV
Materiał: fluoropolimer FEP
Temperatura pracy: -40 ÷ +150°C | 28bar
Średnica zewnętrzna: 4 ÷ 12mm

Kod produktu: FEP teflon

Producent: Parker Legris

Przewód fluoropolimerowy -- PFA

Medium: sprężone powietrze, gazy, płyny medyczne, spożywcze
Dedykowany do pracy w ekstremalnych warunkach
Materiał: flouoropolimer o najniższej przenikalności
Temperatura pracy: -196 ÷ +260°C | 36bar
Średnica zewnętrzna: 4 ÷ 12mm

Kod produktu: PFA

Producent: Parker Legris

Przewód fluoropolimerowy -- PFA antystatyczny

Medium: sprężone powietrze, gazy, płyny medyczne, spożywcze
Materiał: flouoropolimer o najniższej przenikalności, antystatyczny
Temperatura pracy: -196 ÷ +260°C | 36bar
Średnica zewnętrzna: 4 ÷ 12mm

Kod produktu: PFA antystatyczny

Producent: Parker Legris