Szeroka oferta zaworów próżniowych: elektrozawory próżniowe ze wspomaganiem sprężonym powietrzem lub podciśnieniem, elektrozawory bezpośredniego działania, próżniowe zawory przepływu, próżniowe zawory zwrotne, dotykowe zawory próżniowe oraz ręczne zawory próżniowe.