Stosowane w wielossawkowych układach chwytnych, które mocują przedmioty o różnych kształtach lub w różnej ilości. W przypadku gdy pod ssawką wyposażoną w zawór dotykowy nie ma przedmiotu, zasilanie ssawki jest odcięte, a przez to nie następuje utrata podciśnienia w pozostałych ssawkach układu.

 

Zawór próżniowy dotykowy -- TV | TVN

Kod produktu: TV | TVN

Producent: Schmalz