Zespoły przygotowania sprężonego powietrza, komponenty FRL do oczysczania powietrza w instalacjach pneumatycznych. Stacje przygotowania powietrza, filtr-reduktory, filtry, smarownice, osuszacze sprężonego powietrza, chłodnicze, adsorpcyjne, filtry sprężonego powietrza, dreny kondensatu i separatory oleju.