Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest odcięcie, zasilenie, przekierowanie strumienia podciśnienia lub napowietrzenie układu próżniowego. Podobnie jak elektrozawory są w wykonaniu dwu- i trójdrogowym oraz mono- i bistabilne. W szczególnych konstrukcjach wykonywane są jako zawory trójpołożeniowe. Do tej grupy zaworów zalicza się również zawory nożne.

Zawór próżniowy kulowy -- 7910 | 7911

Kod produktu: 7910 | 7911

Producent: Parker Legris

Zawór próżniowy suwakowy -- 0669

Kod produktu: 0669

Producent: Parker Legris