Elektrozawór ze wspomaganiem -- NC -- 1/4" ÷ 1/2"

2 drogowy normalnie zamknięty
do wszystkich cieczy i powietrza


Przyłącze: 1/4" ÷ 1/2"

Kod produktu: E321

Producent: Parker Lucifer

Elektrozawór ze wspomaganiem -- NC -- 1/4" ÷ 1"

2 drogowy normalnie zamknięty
do wszystkich cieczy i powietrza


Przyłącze: 1/4" ÷ 1"

Kod produktu: 321K

Producent: Parker Lucifer

Elektrozawór ze wspomaganiem -- NC 1"

2 drogowy normalnie zamknięty
do powietrza i neutralnych gazów


Przyłącze: 1"

Kod produktu: PM1 | PM168

Producent: Parker Lucifer

Elektrozawór ze wspomaganiem -- NC -- 1/4" ÷ 3/8"

2 drogowy normalnie zamknięty
do wszystkich cieczy i powietrza


Przyłącze: 1/4" ÷ 1/2"

Kod produktu: E321

Producent: Parker Lucifer