Wyłączniki mają podobną konstrukcję jak wyłączniki elektromechaniczne, lecz zamiast stykami elektrycznymi, mieszek próżniowy steruje pracą mechanicznego zaworu pneumatycznego o niewielkim przepływie. W zależności od konstrukcji zaworu mamy do czynienia z wyłącznikami typu NC lub NO. Najczęściej są to wyłączniki niepełnozakresowe ze stałą histerezą pracy. Głównym zastosowaniem tych wyłączników są układy automatyki pozbawione elektrycznych elementów kontrolujących, sterujących i wykonawczych.