Zawory rozdzielające 3/2, 5/2, 5/3 Parker sterowane mechanicznie, pneumatycznie, elektromagnetycznie, sterowane pilotami piezoelektrycznymi. Dostępne także wersje niskotemperaturowe od -40°C oraz ATEX dedykowane dla stref zagrożonych wybuchem.