Pompy próżniowe suche, olejowe, bocznokanałowe. Stacje eżektorowe. Eżektory: podstawowe, wielokomorowe, transportowe i specjalne.