Regulatory próżni stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymywanie podciśnienia na stałym poziomie. Analogicznie jak w przypadku regulatorów sprężonego powietrza, regulatory próżni można podzielić na: sprężynowe i sterowane sygnałem pneumatycznym. Dodatkowo, w obu grupach regulatorów, dostępne są konstrukcje dla bardzo małych wartości podciśnienia.