Stacje eżektorowe to eżektory wyposażone w dodatkowe podzespoły i układy sterowania, zwiększające ich funkcjonalność. Dodatkowe wyposażenie to najczęściej: zawory sterujące zasilaniem eżektora oraz funkcją odrzutu, zawory zwrotne, dławiące, odcinające i przełączające, akumulatory sprężonego powietrza, wyłączniki podciśnieniowe, filtry próżniowe, reduktory i mniej lub bardziej rozbudowane elektroniczne układy sterujące i monitorujące pracą stacji eżektorowej - w szczególności realizujące funkcję oszczędzania energii sprężonego powietrza. Dla specjalnych potrzeb klientów konfigurujemy indywidualne stacje eżektorowe.

Stacja próżniowa eżektorowa -- GVPS

Funkcje: ssanie
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 6 bar
Wydajność: 45 ÷ 450 l/min
Max podciśnienie: -500/ -750/ -900 mbar

Kod produktu: GVPS

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- GVPD

Funkcje: ssanie, odrzut
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 6 bar
Wydajność: 45 ÷ 450 l/min
Max podciśnienie: -500/ -750/ -900 mbar

Kod produktu: GVPD

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- GEM

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 8 bar
Wydajność: 50 ÷ 385 l/min
Max podciśnienie: -600 / -900 mbar

Kod produktu: GEM

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- GVMAX

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola, optymalizacja
Ciśnienie robocze: 2 ÷ 6 bar
Wydajność: 200 ÷ 360 l/min
Max podciśnienie: -500/ -750/ -900 mbar

Kod produktu: GVMAX

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- GVMAX-V3

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola, optymalizacja
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 8 bar
Wydajność: 245 l/min
Max podciśnienie: -900 mbar

Kod produktu: GVMAX-V3

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- LEM

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 8 bar
Wydajność: 29 ÷ 92 l/min
Max podciśnienie: -600 / -900 mbar

Kod produktu: LEM

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- LEMAX

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola, optymalizacja
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 8 bar
Wydajność: 29 ÷ 70 l/min
Max podciśnienie: -900 mbar

Kod produktu: LEMAX

Producent: Coval

Stacja próżniowa eżektorowa -- SCP

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola
Ciśnienie robocze: 5 ÷ 6 bar
Wydajność: 37 ÷ 200 l/min
Max podciśnienie: -850 mbar

Kod produktu: SCP

Producent: Schmalz

Stacja próżniowa eżektorowa -- SMP

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola
Ciśnienie robocze: 5 ÷ 6 bar
Wydajność: 65 ÷ 200 l/min
Max podciśnienie: -850 mbar

Kod produktu: SMP

Producent: Schmalz

Stacja próżniowa eżektorowa -- SCPM

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola

Kod produktu: SCPM

Producent: Schmalz

Stacja próżniowa eżektorowa -- SMPi | SCPi

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola, optymalizacja
Ciśnienie robocze: 4 ÷ 7 bar
Wydajność: 75 ÷ 195 l/min
Max podciśnienie: -850 mbar

Kod produktu: SMPi | SCPi

Producent: Schmalz

Stacja próżniowa eżektorowa -- SXPi | SXMPi

Funkcje: ssanie, odrzut, kontrola, optymalizacja, monitoring

Kod produktu: SXPi | SXMPi

Producent: Schmalz