Zawór st. pneumatyczne monostabilne -- 5/2 -- S10

Ciśnienie dla zaworów  sterowanych sygnałem ciągłym 3 ÷ 8bar
Ciśnienie dla zaworów z zewn. ciśn. pilotującym -0,9 ÷ 8bar
Temperatura otoczenia: -5 ÷ +50°C
Przyłącze: G1/8, G1/4, wtyk.: 6, 8 [mm]

Kod produktu: S10

Producent: Parker | Hoerbiger Origa

Zawór st. pneumatyczne bistabilne -- 5/2 -- S10

Ciśnienie dla zaworów sterowanych sygnałem ciągłym 3 ÷ 8bar
Ciśnienie dla zaworów  z zewn. ciśn. pilotującym -0,9 ÷ 8bar
Temperatura otoczenia: -5 ÷ +50°C
Przyłącze: G1/8, G1/4, wtyk.: 6, 8 [mm]

Kod produktu: S10

Producent: Parker | Hoerbiger Origa