Przewody próżniowe przeznaczone są do pracy w obwodach podciśnieniowych. W zależności od zastosowania wykonane są z poliamidu PA, polietylenu PE, PVC lub poliuretanu PU. Te ostatnie szczególnie polecane są w instalacjach narażonych na ciągłe przemieszczanie się elementów maszyn, a przez to zginanie się przewodów próżniowych. Przewody o większych średnicach zbrojone są włókniną, spiralą z drutu lub spiralą z twardego PVC.