Ssawki na pograniczu ssawek uniwersalnych oraz specjalnych. Stosowane są, podobnie jak ssawki okrągłe, również do powierzchni gładkich, płaskich lub o niewielkim promieniu krzywizny, jak również w miejscach, w których powierzchnia chwytna ma nieregularne kształty – jest wąska i długa. Zastosowanie kilku ssawek owalnych w miejsce wielu okrągłych istotnie zwiększa siłę nośną układu.