Wyłączniki posiadają styki elektryczne zwierne, rozwierne lub przełączane. Charakteryzują się dużą obciążalnością prądową styków roboczych, możliwością pracy w obwodach prądu stałego i zmiennego, o różnych wartościach napięcia znamionowego. Nie wymagają dodatkowego źródła energii. Najczęściej występują jako wyłączniki niepełnozakresowe, ze stałą wartością histerezy pracy.