Zawory procesowe Parker do montażu tablicowego w standardowych otworach. Elementy uruchamiające do zaworów tablicowych. Zawory logiczne Parker z czasem reakcji: 2-3 ms. Standardowe zawory 3/2, 5/2 i 5/3 sterowane pneumatycznie poprzez funkcje logiczne AND i OR. Bloki logiczne, pneumatyczne AND i OR Parker Origa.